УМО-55-ийн комиссын ажил эхэллээ.
: 2019.04.28 | : 0

УМО-55-ийн комисст ажиллах багш, оюутнууд олон улсын олимпиадын бодлого засах аргачлалтай танилцах үйл ажиллагаанд хамрагдлаа.