Дүүрэг, бүсийн олимпиадын бодлогуудын бодолт

Дүүрэг, бүсийн олимпиадын бодлогуудын бодолт

: 2019.10.19 | : 0 Дэлгэрэнгүй
"ОУМО-60" сорилын нэгдсэн дүн

"ОУМО-60" сонгон шалгаруулалтын II шатны 3  сорилын нэгдсэн дүн. Монголын Математикийн Олимпиадын Хорооны “Сорил” зохион байгуулах комисс Улаанбаатар хот 2019 оны 5 сарын 13

: 2019.05.13 | : 0 Дэлгэрэнгүй
Монголын баг

Олон Улсын Математикийн 60-р Олимпиад

: 2019.05.12 | : 0 Дэлгэрэнгүй
IMO60 эхний 2 сорилын нэгдсэн дүн

IMO60 эхний 2 сорилын нэгдсэн дүн

: 2019.04.28 | : 0 Дэлгэрэнгүй
Нийт: 107