Монголын баг
: 2019.05.12 | : 0

Олон Улсын Математикийн 60-р Олимпиад

 

Олон Улсын Математикийн 60-р Олимпиад 2019 оны 7 дугаар сард Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Баттын Их сургууль дээр зохион байгуулагдана. Тус олимпиадад Монгол улсыг тѳлѳѳлѳн оролцох сурагчдийг сонгон шалгаруулалах сорил орон даяар ЕБС-ийн сурагчдын дунд  2 шаттайгаар явагдаж дүнгээ гаргалаа.  I шатнаас шалгарсан сурагчид II шатны уламжлалт хэлбэрээр явагдсан 3 удаагийн сорилд (сорил бүр дараалсан 2 ѳдѳр) оролцож ѳрсѳлдлѳѳ. II шатны 3 дахь сорил болох улсын математикийн 55-р олимпиадын aхлах ангиллын дүнг нэгтгэснээр 

  1. М.Ѳнѳболд, 1 сургууль,
  2. А.Пүрэвзаяа, Олонлог сургууль,
  3. Э.Эрдэнэбилэг, 11-р сургууль,
  4. Б.Батмэнд, 1 сургууль,
  5. О.Мишээл, Шинэ Монгол сургууль,
  6. Д.Долгормаа, Олонлог сургууль

нар ОУМО-60-д оролцохоор шалгарлаа. 

Монголын Математикийн Олимпиадын Хорооны

“Сорил” зохион байгуулах комисс

 

ОУМО-60-ийн албан ёсны вэб хуудас  https://www.imo2019.uk/