Танилцуулга
: 2019.03.22 | : 0
Манай хороо нь 1965 оноос хойш улсын хэмжээнд математикийн олимпиад зохион байгуулж байна. Анх ардын багш Л.Шагдар, доцент Д.Ишцэрэн нарын санаачлагаар 1960 онд Улаанбаатар хотын сурагчдын дунд анхны математикийн олимпиад болсон байдаг. Цаашлаад 1965 онд тухайн үеийн Ардын Боловсролын Яамны тогтоолоор математикийн олимпиадыг үе шаттайгаар улсын хэмжээнд жил бүр тогтмол явуулж байхаар шийдвэрлэсэн байна. Монголын үе үеийн математикчдын олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүнд бий болсон энэ үйл ажиллагааны явцад манай орны математик боловсролын түвшин, хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм.
Монголын Математикийн Олимпиадын Хороо нь:
- Бүсийн олимпиад (сурагчид, бага болон дунд ангийн багш)
- Аймаг/хотын олимпиад (сурагчид, бага болон дунд ангийн багш)
- Улсын олимпиад (ахлах ангийн сурагчид, бага болон дунд ангийн багш)
- Олон улсын олимпиад (ахлах ангийн сурагчид)