Дүүрэг, бүсийн олимпиадын бодлогуудын бодолт
: 2019.10.19 | : 0

Дүүрэг, бүсийн олимпиадын бодлогуудын бодолт. Бодлого бүр 7 оноотой.

Файлын нэр Огноо
1 duureg2019.pdf 2019-10-19