Дүүрэг, бүсийн олимпиадын бодлогуудын бодолт
: 2019.10.19

Дүүрэг, бүсийн олимпиадын бодлогуудын бодолт

ОУМО-60-д оролцохоор шалгарсан сурагчдын материал
: 2019.05.14

II шатны сорил 1

"ОУМО-60" сорилын нэгдсэн дүн
: 2019.05.13

"ОУМО-60" сонгон шалгаруулалтын II шатны 3  сорилын нэгдсэн дүн. Монголын Математикийн Олимпиадын Хорооны “Сорил” зохион ...

Монголын баг
: 2019.05.12

Олон Улсын Математикийн 60-р Олимпиад

Улсын Математикийн 55-р олимпиадын Ахлах ангиллын медальт сурагчдын бодолт
: 2019.05.08

Медальт сурагчдын материал

УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ "ШИНЭ ҮЕ" СУРГУУЛИЙН НЭРЭМЖИТ УЛСЫН МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАД, 2019 оны IV/29 - V/04
: 2019.05.02

Улсын Математикийн 55-р Олимпиад

IMO60 эхний 2 сорилын нэгдсэн дүн
: 2019.04.28

IMO60 эхний 2 сорилын нэгдсэн дүн

УМО-55-ийн комиссын ажил эхэллээ.
: 2019.04.28

Комисс

Тунхаг Бичиг
: 2019.04.27

Улсын Математикийн 54-р олимпиадын Дундын багш ангиллын медальт багш нарын бодолт
: 2019.04.26

Mедальт багш нарын бодолт

Улсын Математикийн 54-р олимпиадын X ангийн медальт сурагчдын бодолт
: 2019.04.22

X ангийн медальт сурагчдын бодолт

Уулзалтад урьж байна
: 2019.04.09

“UB оноо”-гоор УМО-д оролцох